Be ChatGPT undervisa dig i engelska

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Ja, hur ska vi veta om texten som vi läser har skapats maskinellt utan mänsklig inblandning? 
Självklart finns det nu AI-verktyg för det :-) Ett av de här verktygen kommer från samma företag som tränade upp ChatGPT, d v s OpenAI.

Det börjar också efterfrågas ett slags digital ”ursprungsmärkning” med autentiseringsstandarden C2PA. De stora giganterna, bl a Microsoft, Intel, BBC och Adobe har gått samman i Content Provenance and Authenticity - en organisation för att skapa en standard kring digitalt innehåll bl a med avseende på tekniskt ursprung, editeringshistoria eller upphovskälla.

Så snart får vi hjälp med att avgöra vad som är på "riktigt":-)


______________


CBS News. (2023, January 29). Creating a “lie detector” for deepfakes.  CBS News. https://www.cbsnews.com/video/creating-a-lie-detector-for-deepfakes/

Mathias Cederholm på Källkritik, fake news och faktagranskning  https://www.facebook.com/groups/kallkritik/permalink/1509974199526781/

Photo by Marten Newhall on Unsplash

Kommentarer