"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Varför digitala verktyg?De här webbsidorna kommer att handla om hur vi - pedagoger och skolbibliotekarier i grundskolan - kan öka möjligheterna för den digitala delaktigheten hos våra elever. Mycket kommer också att handla om skolbibliotek i grundskolan. Skolbibliotek där pedagoger, skolbibliotekarie och elever jobbar tillsammans.

De verktyg jag skriver om är tänkta att användas för att utveckla och träna eleven att bli digitalt delaktig i ett digitalt samhälle. Men en del verktyg är till för dig själv. Kanske för att presentera information till elever och lärare, kanske för att förtydliga moment i MIK eller göra häftiga boktips. 

Vi som skolbibliotekarier har världens chans att tipsa om och inspirera våra lärarkolleger att med olika verktyg låta eleverna göra intressanta presentationer i sina kunskapsredovisningar - och då inte bara för läraren utan även online för klassen och faster Agda i Kiruna. Ingen behöver presenteras med namn utan var och en kan självklart vara anonym. 

Kunskapsredovisningar och arbetsprocesser där flera olika färdigheter fokuseras.

1. Visuell färdighet – förmågan att läsa och producera visuella meddelanden.

2. Analytisk färdighet – förmågan att ifrågasätta källor och innehåll, förmågan att kunna utvinna relevant och trovärdig information men också förmågan att vara öppna för olika infallsvinklar som för oss är främmande och annorlunda.

3. Mediefärdighet – ”läsa” och själv producera media på olika sätt beroende på mediekanal och syfte.

4. Digital färdighet – flexibelt – och etiskt förhållningssätt inte bara till dagens utan även framtidens digitala verktyg

En av de viktigaste färdigheterna i att arbeta så medvetet med digital färdighet är att vi skolbibliotekarier tillsammans med lärarna, lär eleverna  transliteracy, d v s att ge förmågan att kunna överföra strategier till okända verktyg. Förmågan att överlappa och interagera som gör att både förhållningssätten och verktygen blir transparanta. Förmågan att överföra lärande från olika situationer och verktyg; att se mönster och våga prova sig fram. Transliteracy är inte fristående utan del av MIK (Medie-och informationskunnighet).

I mitt arbete tillsammans med “mina” pedagoger erfar jag en transparance i lärandet från det specifika till ett individuellt och mångsidigt lärande utifrån flera olika aspekter. Ett lärande som också identifierats och erkänts av eleverna själva i de utvärderingar de fått göra. Förutom att lära sig inom ämnet har de lärt sig olika moment inom MIK och där arbetet med de nya digitala verktygen varit en viktig del .... både som motivationsfaktor men också  naturligtvis i linje med kursplan och läroplan. Det som framträtt tydligast vid dessa utvärderingar är just elevernas utsagor om det utökade lärandet. 

Ett lärande som i början är frustrerande och motigt. Eleverna måste ta sig igenom processen att trampa okänd mark. Det är en process där vi som skolbibliotekarier och pedagoger behöver stödja och peppa hela tiden. Men när allt väl börjar landa är det underbart att få uppleva den glädje och förnöjsamhet eleven stolt visar upp när det färdiga resultatet är klart.

Slå dig ner vid sidan om din lärarkollega med din kaffekopp och börja spåna på vågliga utflykter i den digitala verktygslådan.  

________

Monica Nilsson-EhrenstråleBild av Deborah Breen Whiting från Pixabay 

Kommentarer