Inlägg

Boktips på video

Samlade blogginlägg om AI i undervisningen

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Ny uppgift för skolbibliotekarien: Hur skriver man bra promptar?

Uppdaterad version AI och skolan

Grundkurs i AI - Internetstiftelsen

Var befinner du dig i hajp-kurvan?

Håll koll på AI för utbildning

Be ChatGPT undervisa dig i engelska

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

Hur snackar vi bäst med ChatGPT?

Vad är sant och vad är bara hitte-på?

AI-genererad lektionsplanering i källvärdering - Del 3

AI-genererad lektionsplanering för källkritik i åk 7. Del 2.

AI-genererad lektionsplanering för nyhetsvärdering åk 7 - Del 1.

Hur citerar vi ChatGPT?