"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Åsneryd - webbplats för källkritik


Förmodligen känner du till Åsneryd - om inte gör ett besök:-) Tusentals elever använder  webbplatsen i sitt arbete med källkritik. Åsneryd har fräschat upp sig under sommaren - kika in och se resultatet!

Du kan numera också använda adressen https://www.asneryd.se eller https://asneryd.se

Åsneryd är en webbsida som kom till världen redan 2003 i samband med att jag planerade min undervisning i källkritik. Jag ville ha ett material som jag kunde ”lura” mina elever med och som jag sedan skulle kunna utgå från i min undervisning. Jag ville att de verkligen skulle känna sig lurade – och få ”Åsneöron”.

Åren har gått och jag har lämnat skolan där jag undervisade – men webbsidan är kvar. Sidan används flitigt av lärare landet runt som gör som jag … lurar sina elever. Elever som i sin tur – ofta i sin upprördhet över att ha blivit lurade - skriver till sidans webbmaster Elvis Presley. Mail som jag besvarar.

Prova att googla Åsneryd! Välj första träffen.

Eller ge eleverna webbadressen: www.asneryd.se

Webbsidorna är tänkta att användas i klassrummet där läraren ger eleverna i uppgift att googla och ta fram Åsneryd.

Själv brukade jag inleda lektionerna med att peka på att uppgiften omfattade bl a två saker som de inte fixar riktigt: läsa och tänka. Elevernas uppgift blir att ta reda på var orten ligger, hur många invånare det finns och så naturligtvis vilka sevärdheter orten har att bjuda på.

Trots att webbsidorna är så tydligt osanna, med osannolika och lögnaktiga beskrivningar, stavfel och missvisande foton, så vet jag av egen erfarenhet att övervägande delen av eleverna ser innehållet på webbsidorna som fakta och tar till sig informationen som sann – utan att reflektera över det osannolika innehållet. De avkodar bokstäverna – man läser och tänker inte.

Jag är väldigt glad över att många elever får stifta bekantskap med Åsneryd. Under ett läsår nås ca 10 000 elever om året från olika delar av landet.

Vill du veta mer om Åsneryd?


Här nedan får du en video kring hur du kan jobba med Åsneryd.Kommentarer