I valet och kvalet

Spåra bilderDesinformation via bilder är ett vanligt och framgångsrikt sätt att få människor till att tycka till i "rätt" riktning. I Ukrainakriget försökte Ryssland ge bilden av att det var ukrainska militären som attackerade ryskt land. Detta visade genom s k "false flag"-bilder och videos.

Vanligt förekommande vid desinformation är att bilden kopplas i hop med ett felaktigt påstående om vad som syns på bilden. På det sättet fås det hela till att bli mer "sant" Bilden kan mycket väl vara en bild som egentligen hör samman med ett helt annat sammanhang. 

Det finns olika sätt att spåra bilder. Ett sätt är att göra en omvänd bildsökning. 

Jonathan Lundberg, journalist (@lundbergjd) tipsar på Twitter om följande bildsökningsverktyg:

- Spara bilden eller länken till den och använd t ex 

Kommentarer