Boktips på video

AI och språkmodeller - Bing och ChatGPT berättar


Det händer mycket just nu kring utvecklingen i när det gäller AI!

Fast det är inte alltid kristallklart när vi använder begreppet AI. Många menar då specifikt de stora språkmodellerna som det blivit en stor hajp kring. Det finns några få grundmodeller skapade av en handfull företag - än så länge.... Företag som ger tillgång till sina modeller via en Chatbot. Open AI har GPT-3.5 och GPT-4, Microsoft har en språkmodell som bygger på Chat GPT-4 och som de kallar för Prometheus via sin Bing, Google har sin Bard. Nu finns också Anthropic som gör Claude2 (går ännu inte att använda i Sverige).

Det är nog flera av oss som står inför problemet att själv förklara för andra - farmor, svärmor, läraren, eller inför eleverna (och jag här på bloggen)  - vad AI och språkmodeller är för något. Om man nu ska berätta om det här nya....  vad vore väl inte bättre än att fråga dem själva? 

Jag bad Bing skriva ett blogginlägg och berätta om AI och språkmodeller:

"AI och språkmodeller

AI står för artificiell intelligens, det vill säga maskiner eller program som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Ett exempel på AI är språkmodeller, som är system som kan generera eller förstå naturligt språk, till exempel svenska, engelska eller kinesiska.

Språkmodeller bygger på stora mängder textdata som de analyserar och lär sig av. De kan sedan använda den kunskapen för att skapa nya texter eller svara på frågor. Språkmodeller har blivit allt mer avancerade och kraftfulla de senaste åren, tack vare framsteg inom maskininlärning, datorkraft och datainsamling.

Språkmodeller har många potentiella tillämpningar, till exempel:

- Översättning: 
Språkmodeller kan översätta text eller tal mellan olika språk, vilket kan underlätta kommunikation och samarbete över gränserna.
- Sammanfattning: 
Språkmodeller kan skapa korta och koncisa sammanfattningar av längre texter, vilket kan spara tid och uppmärksamhet för läsaren.
- Textgenerering: 
Språkmodeller kan skapa nya texter baserade på ett ämne, en genre eller en stil, vilket kan vara användbart för kreativt skrivande, marknadsföring eller underhållning.
- Frågebesvaring: 
Språkmodeller kan svara på frågor som ställs i naturligt språk, vilket kan vara praktiskt för informationssökning, utbildning eller kundservice.

Språkmodeller är dock inte perfekta eller ofelbara. De har också flera utmaningar och begränsningar, till exempel:
- Kvalitet: 
Språkmodeller kan göra grammatiska, logiska eller faktabaserade fel, vilket kan leda till missförstånd eller felaktig information.
- Etik: 
Språkmodeller kan återspegla eller förstärka de fördomar, stereotyper eller värderingar som finns i den data de tränas på, vilket kan leda till diskriminering eller kränkning av människors rättigheter.
- Säkerhet: 
Språkmodeller kan manipuleras eller missbrukas för att sprida falska nyheter, propaganda eller skadlig kod, vilket kan hota demokratin eller cybersäkerheten.

Språkmodeller är alltså spännande och kraftfulla verktyg för att hantera naturligt språk med AI. De har dock också sina utmaningar och begränsningar som måste beaktas och hanteras. Det krävs ansvarsfull och etisk användning av språkmodeller för att maximera deras fördelar och minimera deras risker."


och sen bad jag CHAT GPT-3.5

"Självklart, jag hjälper dig gärna att skriva ett blogginlägg om AI och språkmodeller!


Titel: Framtiden är här: Utforska Kraften i AI och Språkmodeller
Introduktion: I dagens snabbt utvecklande teknologilandskap har artificiell intelligens (AI) blivit en grundläggande del av våra liv. Ett särskilt spännande område inom AI är språkmodeller, där avancerade algoritmer gör det möjligt för datorer att förstå, generera och interagera med mänskligt språk på ett sätt som tidigare var otänkbart. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad AI-språkmodeller är, deras användningsområden och deras påverkan på samhället.
Vad är AI-språkmodeller? AI-språkmodeller är avancerade algoritmer som utvecklats för att förstå och generera mänskligt språk. Dessa modeller bygger på djupinlärningstekniker och har förmågan att analysera stora mängder textdata för att lära sig språkmönster och sammanhang. Ett av de banbrytande framstegen inom detta område är GPT (Generative Pre-trained Transformer) -modellerna, som utvecklats av OpenAI.

 Användningsområden för AI-språkmodeller: 
1. Automatisk Textgenerering: 
Språkmodeller kan skapa texter för allt från nyhetsartiklar och blogginlägg till fiktiva berättelser med imponerande detaljnivå och kreativitet.

2. Kundinteraktion: 
Företag använder AI-språkmodeller för att skapa interaktiva chatbotar och virtuella assistenter som kan svara på kundfrågor, ge produktrekommendationer och hantera supportärenden.

3. Översättning: 
Språkmodeller har förbättrat maskinöversättning genom att producera mer naturliga och korrekta översättningar mellan olika språk.

4. Innehållssammanställning: 
Nyhetsorganisationer och content creators använder AI för att snabbt sammanställa och summera stora mängder information från olika källor.

5. Forskning och Utbildning: 
Forskare och akademiker använder språkmodeller för att analysera textdata och generera hypoteser inom olika vetenskapliga områden.

Påverkan på samhället:

1. Effektivitet och Automatisering: 
AI-språkmodeller har potential att öka produktiviteten genom att automatisera uppgifter som tidigare krävde mänsklig inblandning.

2. Utmaningar med Autenticitet: 
Med kraften att generera övertygande text kan språkmodeller också användas för att skapa falska nyheter och bedrägliga meddelanden, vilket skapar utmaningar för att verifiera informationens äkthet.

3. Språkbarriärer och Kulturell Mångfald: 
Med förbättrade översättningsfunktioner kan språkmodeller hjälpa till att överbrygga språkbarriärer och främja kulturell utbyte.

Slutsats:
AI-språkmodeller representerar en imponerande teknologisk utveckling som har potentialen att revolutionera hur vi kommunicerar och interagerar med teknik. Deras mångsidighet och användbarhet sträcker sig över olika branscher och områden. Samtidigt medför de också etiska och samhälleliga frågeställningar som måste hanteras ansvarsfullt. Med rätt användning och insiktsfull hantering kan AI-språkmodeller verkligen forma en spännande framtid där datorer och människor samarbetar för att skapa och dela kunskap på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt."

Stora LLM-modeller (stora språkträningsmodeller) kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras. 

Men vad sker när det gäller kraven på att referera till upphovspersoner? Chat GPT har ju skrapat ihop sin kunskapsbas från internet men källorna lyser med sin frånvaro (Bing anger till viss del).  Var tog regler om upphovsrätt och källhänvisningar vägen? För alla oss andra - eleverna inberäknat - har text utan källhänvisning betraktats som plagiat. Hur ska vi som skolbibliotekarier och lärare förhålla oss och handleda? 

Bilden AI-genererad av Bings Image Creator

Kommentarer