"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Läsvärd artikel om källvärdering i lågstadiet


Jag hade förmånen att få lyssna på Monika Staub Halling vid Skolbibliotek Syds 25-års jubileum där hon berättade om sitt kreativa och imponerande arbete som skolbibliotekarie på lågstadiet. Jag blev helt knockad! Sååååå imponerad av hur hon ser på skolbibliotekariens viktiga roll i skolan och på det sätt som hon förverkligat dessa sina kloka idéer på lågstadiet. Monika är en förebild för oss alla och borde få möjlighet att sprida ut sitt fina tänk och sätt att arbeta på - inte bara till Sveriges kommuner utan även in i högskolornas utbildningar för lärare och bibliotekarier! 

I BIS finns nu en artikel som hon skrivit - klokt och insiktsfullt! 

------


Staub Halling, M. (2023, November). Källkritik på lågstadiet – en betraktelse. BiS. https://foreningenbis.com/2023/11/01/kallkritik-pa-lagstadiet-en-betraktelse/?fbclid=IwAR0zRr8HxVWQL2rUiOyCzYvpRW6SNEek3uIWEbcNccHjFF3bRK8BEMPQ6JE_aem_AYEMfPBYJE-_5QX5wcG6RIh4hnWYVrN97_ZsDli1onz8sV0A1yaQqI1DpIHo-GOXCN4

Kommentarer