I valet och kvalet

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

 


TV4:s Kalla Fakta program om Sverigedemokraternas trollfabriker är ett utmärkt exempel på hur påverkansaktioner lätt kan kläs in i - som Jimmie Åkesson beskriver innehållet på de anonyma Tiktok-kontona som - ”ganska oförargligt”. 

– Det handlar om satir och humor i första hand, säger han.

I en artikel i DN av Carl Cato - Experter: ”Humor” strategi för att dölja högerradikal opinionsbildning. Experter: ”Humor” strategi för att dölja högerradikal opinionsbildning.  belyses hur lätt det är att förvanska och sprida politisk information och kalla det för skämtsam information. Ett bra ämne att diskutera med eleverna i handledning kring källvärdering!

Medieforskare har dokumenterat att politisk kommunikation ofta maskeras som ”satir” eller ”humor”, särskilt av högerpopulistiska och högerextrema rörelser under 2010- och 2020-talen för att sprida budskap utan ansvar.

Andreas Önnerfors, projektledare på Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet, beskriver detta som ”kalkylerad ambivalens”. Han förklarar att Sverigedemokraternas (SD) kommunikationsavdelning använder humor för att undvika granskning och ansvar:

- ”Man vill helt enkelt inte stå för konsekvenserna av det man säger utan kallar det i stället för humor,” säger Önnerfors.

Önnerfors använder också termen ”awful, but lawful” för att beskriva hur förment humoristiska och kontroversiella uttalanden försvaras som yttrandefrihet:

- ”Om man drar ett grovt rasistiskt skämt...kan man alltid säga att ’jag skojar ju bara, det är min yttrandefrihet att kunna skoja’,” tillägger han.

Tina Askanius, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, menar att SD:s ”humor och satir” har en djupare funktion:

- ”Det handlar om att introducera tvetydighet och ambiguitet i politiska budskap,” säger Askanius. "När gränserna mellan vad som är seriösa politiska budskap och vad som är ”på skoj” suddas ut sker det en gradvis uppluckring av sanningsbegreppet och även av det politiska debattklimatet", säger hon.

Önnerfors ser även en långsiktig fara med denna förmenta ”humor” då den förändrar samtalsklimatet och normaliserar extrema åsikter:

- ”Man vill fylla informationslandskapet och på så sätt förflytta gränserna för vad som kan sägas... Funktionen med den här ’satiren’ är att göra extrema åsikter mainstream,” säger han.

Det är många frågor som vi kan ta upp och diskutera tillsammans med eleverna! Vad är sant och vad är inte sant? Vem säger vad och varför? Hur tillitsfull är källan? Listan kan bli lång och kan bli ännu längre när eleverna bidrar med sina reflektioner.

Cato, C. (2024, May 21). Experter: ”Humor” strategi för att dölja högerradikal opinionsbildning.  Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/experter-humor-strategi-for-att-dolja-hogerradikal-opinionsbildning/

Kommentarer