I valet och kvalet

Kurzweil - en framtidsspanare från 2005
Ray Kurzweil, en välkänd futurist och författare, beskriver i sin bok "The Singularity Is Near" ett framtidsscenario där teknologisk utveckling når en så snabb takt att det nästan verkar som om det sker med oändlig hastighet. Han kallar detta för "singulariteten". 

Kurzweil menar att teknologisk utveckling inte sker linjärt - där saker förbättras steg för steg i jämn takt - utan exponentiellt. Exponentiell tillväxt betyder att varje framsteg bygger på alla tidigare framsteg, vilket leder till en accelererande hastighet av förändring.

För några decennier sedan var datorer stora i omfång, dyra och långsamma. Nu har vi supersnabba datorer – våra smartphones. Denna utveckling har inte skett linjärt utan har accelererat. Varje ny teknologisk framgång har möjliggjort ännu snabbare och mer avancerade framsteg.

Kurzweil förutsåg att vi skulle nå en punkt där denna acceleration blir så extrem att förändringarna sker nästan över natten. Det är det han menar med att vi befinner oss i den "nästan vertikala fasen" av exponentiell tillväxt. Tekniken utvecklas så snabbt att det känns som om den expanderar med oändlig hastighet.

Nu, med den snabba utvecklingen av AI, kan vi se exempel på detta. AI-system som ChatGPT har på kort tid gått från att vara enkla verktyg till att kunna utföra mycket avancerade uppgifter som att skriva, översätta, och analysera data. Detta är precis den typ av snabb, exponentiell utveckling som Kurzweil pratade om.

I den snabba utveckling av AI och andra teknologier som utvecklas idag, ser vi den framtid som Kurzweil beskrev. Vi är mitt i en tid där teknologisk förändring inte bara sker snabbt, utan accelererar i en takt som kan kännas överväldigande – precis som han förutsåg.

_______

Blir du nyfiken på boken så finns den att låna på bibblan eller läsa online Kurzweil, Ray. (2005) - The singularity is near : when humans transcend biology  ..... fast för min del var den egentligen över min nivå..... 652 sidor avancerade tankar.... så det blev till att bläddra och läsa lite här och där. Men väldigt intressant framtidsspaning från 2005 och rakt in i hit där vi nu befinner oss!

Kommentarer