Vinterlov!

Vad vet du om AI? Viktig MIK kunskap


Vi befinner oss strax över tröskeln till en ny verklighet där AI (Artificiell Intelligens) kan själv skapa sina egna algoritmer, bygga ut sig själva, ta beslut och bli alltmer självstyrande och intelligenta. Utifrån vilka värderingar kommer dessa AI ta beslut? Inte ens vi tvåbenta har en gemensam värdegrund eller agerar utifrån en sann och objektiv verklighet ...

Vi har till viss del fortfarande tid och möjlighet att styra vilket spår AI kommer att ta.

Lämnar vi över ansvar och värderingar till de stora företagen som styr och verkar genom AI kan konsekvenserna bli stora.

Risken är att vi behandlar AI som en digital plattform - ett internet vi redan är så vana vid - utan att ifrågasätt hur utvecklingen sker under lång sikt eller enligt vilka regler och värderingar som AI ska fungera utefter.

Redan nu är det oroande hur de två supermakterna har intresserat sig för AI-uppbyggnaden. Vi har redan en maktkoncentration där AI byggs upp hos två supermakter; USA och Kina. Därmed manipuleras information, verktyg och produkter utefter de intentioner, värderingar och strategier respektive organisation intar.

USA har låtit marknadsekonomin ta ansvaret medan i Kina är det staten som tagit kommandot. USA har låtit Google, Amazon, Microsoft ....ta tag i hela härligheten. I Kina styr man från toppen och samlar in medborgardata ... och sprider sina tentaklar världen över genom Baidu, Alibaba och Tencent.

 AI:s intelligens kommer att vida överstiga den mänskliga intelligensen och gör dess intelligens omöjlig för oss att förstå eller känna igen. AI förbättrar och utvecklar sig själv efter sin superkapacitet, ser möjligheter och strategier som vi inte ser.

Amy Webb illustrerar detta i sin bok - The Big Nine - med bilden av en schimpans som sätts i ett mötesrum där kommunala frågor diskuteras. Schimpansen upplever sig sitta på en stol med människor runt om sig i rummet - men frågorna och diskussionsvändningarna har han inte en susning om vad de handlar om. Webb menar att vi kommer att vara schimpansen i rummet.

LÄS om hur The Big Nine - Apple, Google, Microsoft, Facebook,  IBM,  Amazon, Alibaba, Baidu, Tencent - redan styr oss ... och fortsättningsvis kommer att göra det. En mycket läsvärd, viktig och tankeväckande bok!

Webb, Amy (2019). The Big Nine: how the tech titans and their thinking machines could warp humanity. First edition New York: PublicAffairs

BIld av yangjiepsy01 från Pixabay

Kommentarer