Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Skrivandets betydelse för ämnesinlärning

Informationspåverkan är inget tillfälligt som poppar upp

Forskning kring arbetsintegrerat lärande för tillverkningsindustrin

Intressant uppföljning kring digitaliseringsstrategin i skolan

Läsförståelse på engelska ökar – minskar på svenska

Hur slår vi hål på konspirationsteorier?

Usa nedrustar skolbibliotek

Internet ruttnar

Papper eller skärm?

Forskningsartikel om samarbete skolbibliotekarie och lärare

Digital delaktighet - Reflektioner kring uppsats, del 3

Digital delaktighet - uppsatsen du inte får missa

Rapport om vår medvetenhet om algoritmer

Skolbiblioteken är med!

Lär dina elever hur deras lösenord blir säkra

Hjärndagarna - föreläsningar att spana in online

Verkligheten - en slagpåse på nätet

Nya perspektiv på undervisningen i källkritik

Hotet mot fakta - Expertisens död