Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Handledning i källkritik sätter spår

Källkritik med John Green

Gör en poster om källkritik

Censur i Sverige - politikerna bestämmer vilka böcker skolbibliotekarien ska köpa in

Denna personen existerar inte

Ungas ordförråd blir allt sämre - informationskompetensen påverkas

Nationell digitaliseringsstrategi för skolan - verktyg för skolbibliotekarier

Rektors roll

Fånga uppmärksamheten med posters

Gillar du att läsa serier?

Miljötänk kring luftkonditionering och serverhallar

Hur kommer man igång med sitt lärande?