Inlägg

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Handledning i källkritik sätter spår

Källkritik med John Green

Gör en poster om källkritik

Censur i Sverige - politikerna bestämmer vilka böcker skolbibliotekarien ska köpa in

Ungas ordförråd blir allt sämre - informationskompetensen påverkas

Nationell digitaliseringsstrategi för skolan - verktyg för skolbibliotekarier

Inte utan min rektor - jovisst!

Fånga uppmärksamheten med posters

Gillar du att läsa serier?

Miljötänk kring luftkonditionering och serverhallar