Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Källvärdering - konsten att ignorera

Om desinformation - en film att dela vidare till våra lärarkollegor

Har du blivit pwned?

Falska påståenden och manipulerade bilder på Greta Thunberg

Hämta inspirationsexempel om vaccindesinformation

Marknadsför och ge läslust!

"Fabrizio" och "bara inlägg från 25 vänner"...

Poster - Att skriva mejl

Säkerhet på nätet - Internetstiftelsens nya satsning

I de lugnaste vatten ....

Missvisande påstående om inställd sagostund på ryska sprids via sociala medier

Kedjebrev som lektionsexempel

Skolbibliotekets webbsidor

Finns din skolbiblioteksingång med på skolans webbportal?

Youtubes Shorts

Lyssnar min telefon på mig?

Gör en PR video

Att trycka på gillaknappen - eller inte

Nybörjarguider i den digitala världen

Varför ska ditt skolbibliotek ha en blogg?