Inlägg

DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

Dyster läsning i rapport om undervisning i källvärdering

AI rättvis i skolan - del 2

Policy för skolor i användandet av AI

Rektor med skolbibliotekshjärta

Skolbibliotekarens allt viktigare roll för elevernas läs- och skrivutveckling

Skaffa dig en Ulla-Bella!

Nu är det dags att tänka tillbaka!

Från Svensk Biblioteksförening - Därför behövs skolbibliotek!

Samundervisning - Skolbibliotekarien och läraren i ett team

Så kan du stärka elevers läsning

När orken tryter

Nydalaskolans bibliotek - Förebild för bra skolbiblioteksverksamhet

Styrdokument att luta sig emot - Läroplan för grundskolan

Rektors ansvar för skolbiblioteket

Att vara ny på jobbet - Nytt Flödet-avsnitt

Tipsa din rektor om viktigt webbinarie

Planering inför hösten - 3. Meny

Kvalitetsrapporter - en skyldighet på varje skola

Tecknad film om betydelsen av skolbibliotekarien

Informationsfilm om vad vi skolbibliotekarier kan erbjuda