Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Så kan du stärka elevers läsning

Skolbibliotekarien - en kugge i läsutvecklingen

NO - Presentera diagram digitalt

AI-textrobot i skolan - den ultimata klipp-och-klistra-maskinen

När orken tryter

Nydalaskolans bibliotek - Förebild för bra skolbiblioteksverksamhet

Skönlitterära böcker lär elever historia

Digitala böcker i SO

Spökhistorier

Google Presentation - Skapa digitala böcker

Bookcreator - Skapa digitala böcker

Tänd författargnistan hos dina elever!

Flip

Guldklimparna i LGR 22

Poster - Att skriva mejl

Begreppstolkningar

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9