Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Animera och använd din egen röst!

Använd mallar för att göra seriestrips

En guide för att göra seriestripp med Canva

Jobba tillsammans - elever samarbetar kring seriestripp

Aldrig för sent att ändra sig

QR-kod med porträtt

Gör en avatar av dig själv

Mera Bitmoji

PR om bibblan 2

Illustrera med en seriestripp - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN

Vill du bli en seriefigur?