Inlägg

DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

Gör en avatar av dig själv

Animera och använd din egen röst!

Använd mallar för att göra seriestrips

En guide för att göra seriestripp med Canva

Jobba tillsammans - elever samarbetar kring seriestripp

Aldrig för sent att ändra sig

QR-kod med porträtt

Mera Bitmoji

Illustrera med en seriestripp - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN

Vill du bli en seriefigur?