Inlägg

Boktips på video

Boktips på video

Skolbibliotekets breda repertoar

Tekarie - strategi för läsfrämjande

Sprida läslustvideor till lärarna

Canvas översättningsverktyg

Sätt skräck i dina elever! (Uppdaterad)

AI framställer ett eget bildspel om lässtimulans

Öka utrymmet för dina förutsättningar

Samundervisning - Skolbibliotekarien och läraren i ett team

Böcker som gömmer sig

Gör en avatar av dig själv

Omvandla text till bild och skapa fantasifulla bilder

Gör video med textgenererad speakerröst

Animera och använd din egen röst!

Så kan du stärka elevers läsning

Provsmakning av böcker i skolbiblioteket

Att tänka utanför boxen

Svaren du behöver i mingeldiskussion om bibliotekarieyrket

Marknadsför och ge läslust!

Kort kort info från bibblan