Inlägg

Boktips på video

Planera och genomföra skolbiblioteksverksamhet

Hej Ingela och ni andra som vill ha liten kurs i Google Drive ...

Har du koll på ditt Google?

Vill du ha ett Googlekonto?

Har dina elever skrivit till Elvis?

Äntligen!