Inlägg

What is AI - kort introduktion för eleverna

Insamling och spridning av dina data - video

Gör din egen app

Ännu en video om pr för skolbibliotek och läsning

Idéer på tema att arbeta med - lärare och skolbibliotekarie

Testa dig fram - Våga leka med olika digitala verktyg

Vill du korta en lång webbadress?

"Får jag lov att visa copyrightskyddade bilder i min PowerPoint?"

Redovisning av författarprojekt - elevtankar i ett utökat lärande

Åsneryd har gjort en remake

Börja lära - fortsätta att lära