Inlägg

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Nydalaskolans bibliotek - Förebild för bra skolbiblioteksverksamhet

Julfin biblioteksdisk

Hotta upp din biblioteksdisk

Bjud in till en klicka-runt-tur - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN

Skolbiblioteket - det största klassrummet i skolan

Rummets betydelse för verksamheten

Hur ser ditt schema ut?

En PR-film om bibblan - Ge eleverna uppdraget!

Syns du?

Pigga upp dörren

Gör ditt bibliotek tydligt och synligt