Inlägg

Boktips på video

Hur kan vi verka för en AI-utbildning i skolan för alla?

Är vi lärare, bibliotekarier .... eller både och?

Policy för skolor i användandet av AI

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

Så kan du stärka elevers läsning

Föräldrar och politiker som moraliska väktare för skolbibliotekets mediabestånd

UNESCO och MIK - Digiteket ger fördjupning

Guldklimparna i LGR 22

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Styrdokument att luta sig emot - Läroplan för grundskolan