Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Så kan du stärka elevers läsning

Föräldrar och politiker som moraliska väktare för skolbibliotekets mediabestånd

UNESCO och MIK - Digiteket ger fördjupning

Guldklimparna i LGR 22

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Styrdokument att luta sig emot - Läroplan för grundskolan

Kartläggning MIK och grundskolans nya kursplaner

Intressant uppföljning kring digitaliseringsstrategin i skolan

Får jag lov att streama från YouTube i klassen?

Statliga certifikeringskrav för skolbibliotekarier i USA

Rektors ansvar för skolbiblioteket

Tipsa din rektor om viktigt webbinarie

Planering inför hösten - 6. Sista limpan