Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Falska påståenden och manipulerade bilder på Greta Thunberg

Provsmakning av böcker i skolbiblioteket

Att förklara begrepp är inte lätt

Fixa form på bilden i Word.

Att tänka utanför boxen

NO - Presentera diagram digitalt

Powerpoint med telepromptor

Image Candy gör bildediteringen lätt

Muspekaren i ny mundering