Inlägg

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Böcker som gömmer sig

Håll koll på AI för utbildning

Be ChatGPT undervisa dig i engelska

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

Hur snackar vi bäst med ChatGPT?

Gör en avatar av dig själv

Fixa bilden själv - Använd Bing Image Creator

Vad är sant och vad är bara hitte-på?

Slänga ihop en infovideo utan ansträngning

AI-genererad lektionsplanering i källvärdering - Del 3

AI-genererad lektionsplanering för källkritik i åk 7. Del 2.

AI-genererad lektionsplanering för nyhetsvärdering åk 7 - Del 1.

Flödesschema för källvärdering