Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Skolbibliotekarien som brygga över digitala klyftor

Säkerhet på nätet - Internetstiftelsens nya satsning

Hur gör man egentligen en poster i Canva?

Globaliseringens fotavtryck

Mallar som gör det enkelt

Påsklov!

I de lugnaste vatten ....

Aprilskämt 2022

Spela in bildspelsvideo i Canva

Bilderbokstips att njuta av

Intressant uppföljning kring digitaliseringsstrategin i skolan