Inlägg

What is AI - kort introduktion för eleverna

Samlade blogginlägg om AI i undervisningen

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Informationskrig och luriga bilder

Skönhetsideal skapat av AI

Rektor med skolbibliotekshjärta

Ny uppgift för skolbibliotekarien: Hur skriver man bra promptar?

Skolbibliotekarens allt viktigare roll för elevernas läs- och skrivutveckling

Uppdaterad version AI och skolan

AI som verktyg för berättande

Nystart och omstart

Skaffa dig en Ulla-Bella!

Öka utrymmet för dina förutsättningar

Stort tack för feedback!