Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Nydalaskolans bibliotek - Förebild för bra skolbiblioteksverksamhet

Årets skolbibliotek!

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Styrdokument att luta sig emot - Läroplan för grundskolan

Tyck till och fyll i!

Knyta i hop säcken

Modeller för samarbete

Kartläggning MIK och grundskolans nya kursplaner

Intressant uppföljning kring digitaliseringsstrategin i skolan

Att se fram emot nu i vår

Klassens presentations- och samarbetsyta online

Nya skolbiblioteksböcker du inte får missa

Uppsats kring samarbete skolbibliotekarie-lärare