Inlägg

Boktips på video

5 tips till eleverna i att skriva en skräcknovell

Hur kan vi verka för en AI-utbildning i skolan för alla?

Utmaning i MIK: Lära eleverna arbeta med promptar

Uppdaterad upplaga av AI i skolan!

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

AI-genererad lektionsplanering i källvärdering - Del 3

AI-genererad lektionsplanering för källkritik i åk 7. Del 2.

AI-genererad lektionsplanering för nyhetsvärdering åk 7 - Del 1.

Flödesschema för källvärdering

Hur citerar vi ChatGPT?

Poster - Att skriva mejl

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9