Inlägg

What is AI - kort introduktion för eleverna

AI rättvis i skolan - del 2

Återvinning av blogginlägg

Gör eleven till proffs på e-post

Digiteket visar hur man skriver saga med AI

ChatGPT som författarhjälp - del 2

ChatGPT som författarhjälp - del 1.

Reflektionskort för AI diskussion

AI rättvis i skolan?

Varför vill du använda en AI-chatbot? En fråga till eleven.

AI som konversationspartner i språkutbildning

5 tips till eleverna i att skriva en skräcknovell

Hur kan vi verka för en AI-utbildning i skolan för alla?

Utmaning i MIK: Lära eleverna arbeta med promptar

Uppdaterad upplaga av AI i skolan!

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

AI-genererad lektionsplanering i källvärdering - Del 3

AI-genererad lektionsplanering för källkritik i åk 7. Del 2.

AI-genererad lektionsplanering för nyhetsvärdering åk 7 - Del 1.