Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Poster - Att skriva mejl

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Lista med sammanställning av handledning till Canva

Säkerhet på nätet - Internetstiftelsens nya satsning

Att jobba med flera olika fönster

Nya skolbiblioteksböcker du inte får missa

Digital delaktighet är också att dela sin kunskap

Rita ett lejon med Google

Gå på guldjakt

Synas i din PowerPoint i Zoom

Att vara ny på jobbet - Nytt Flödet-avsnitt

Anpassade chattrum för undervisning

Vad är en dator?

Planering inför hösten - 6. Sista limpan

Planering inför hösten - 5. Meny

Planering inför hösten - 3. Planering

Dialog om källkritik - Åsneryd med Elvis Presley

Fake news - ett samarbete med din engelsklärare