Inlägg

"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Återkoppla med eleverna

Malmö delar

Visa elevarbeten i kioskvisning

Lyssna på Flödet!

Rummets betydelse för verksamheten

Ta del om tankarna kring hur skolbiblioteken kan stärkas!

Så här gör du en Google presentation

Så här i coronatider - del 2

Stigande besöksantal i Åsneryd

Så här i coronatider ...

Rapport om vår medvetenhet om algoritmer

Skolbiblioteken är med!

Koll på löpsedlarna

Trump som exempel på bildmanipulering

Nyproducerat

Hängslen och livrem

Har du testat Wakelet?

Att skilja på mitt och ditt

En digital framtid för biblioteken