Inlägg

What is AI - kort introduktion för eleverna

ChatGPT som författarhjälp - del 1.

Reflektionskort för AI diskussion

Vinterlov!

Adobe Firefly - en förtrollad värld att dyka ner i

Pennans magi: Anteckningsboken som kreativt verktyg

Copilot i mobilen

MIK-dag och artikel du inte får missa!

AI rättvis i skolan?

Varför vill du använda en AI-chatbot? En fråga till eleven.

Förstärk din video med animerade inslag