What is AI - kort introduktion för eleverna

Reflektionskort för AI diskussionUppdaterad 2024-02-28

Tidigare inlägg har handlat om hur viktigt det är att vi diskuterar och vänder ut och in på AI i skolans värld.

Varför inte ladda upp med en diskussion kring AI - framsidor och baksidor?

Uppdaterat: Danny Stacey har samlat några viktiga frågor som är utformade till att väcka tankar och diskussioner kring användandet av AI utifrån dess etiska dilemman till dess praktiska tillämpningar. Frågeställningar att diskutera för både elever, lärare, skolbibliotekarier och skolledare.

Danny Stacey tipsar också om en utmärkt resurs från HumanBrainsEducation, Frågekort att använda vid diskussioner i lärarlaget eller klassrummet. 

Korten belyser olika aspekter av AI och väcker lusten att diskutera och kritiskt granska frågeställningar kring AI. Danny tipsar också om att frågeställningarna kan användas som grund för skrivuppgifter där AI:s olika sidor av etik, säkerhet och förmåga till förändring kan diskuteras.

Korten är uppdelade i fyra färger utefter tema; Stora övergripande frågor, etik & säkerhet, möjlighet för lärande och individuella upplevelser av AI.

Låt dig inspireras och gör dina egna frågor eller använd originalen.

Korten laddas ner till pdf från deras webbsida. Du behöver bara fylla i e-post och namn. Materialet är gratis.


AI-genererad bild via Adobe Firefly

Kommentarer