"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

MIK-dag och artikel du inte får missa!Johan Falk har tillsammans med Daniel Ståhl skrivit en läsvärd artikel om AI i Forskning och framsteg: "Underskatta inte artificiell intelligens." Artikeln ger insikter i de senaste framstegen inom AI-tekniken och betonar vikten av att inte underskatta AI-modellernas förmågor. Med hjälp av exempel såsom GPT-4 och nya neurala nätverksarkitekturer visas AI:s imponerande prestanda inom områden som kreativitet och problemlösning. Artikeln understryker vikten av att förstå AI:s potential och dess potentiella påverkan på samhället. Läsning för oss som just nu lever i AI-världens utveckling inom skolans värld.

Och apropå hur viktigt det är att vi hänger med .....

Utbildnings- och bibliotekssektorn står inför allt större krav i dagens värld. Om du vill hålla dig uppdaterad och inspireras, missa inte en spännande dag om AI i skolan och biblioteket - 6 MARS - i Region Östegötlands regi! Utforska AI praktiskt och teoretiskt, diskutera bästa sätt att använda AI med barn och unga och upptäck dess potential för att förbättra lärandet. Missa inte att delta i MIK-dag 2024 och ta del av det senaste inom området! LÄS MER

Ämnen som tas upp:

Hur påverkar den digitala revolutionens betydelse för läsning, bildning och demokratiska samtal?
Föreläsare: Joel Halldorf

Vad betyder AI för skolan och hur påverkas källmedvetenhet och kritiskt tänkande?
Föreläsare: Johan Falk

Vad kommer konversations-AI att innebära för språkundervisning och språklärande?
Föreläsare: Elin Ericsson

Hur påverkas bildämnet genom användandet av AI som en av teknikerna eleverna skall kunna använda för att framställa bilder?
Föreläsare: Cathrin Ifver Stjernqvist

Hur kan skolbibliotekarien ta upp AI i sina lektionsgenomgångar om informationssökning, källkritik och medier?
Föreläsare: Hanna Berg Carlsson

Hur kan man använda AI-verktyg i syfte att skapa aktiviteter som främjar läslust?
Föreläsare: Joel Rangsjö

Behövs, som följd av digitaliseringen med avancerad och generativ AI, en förflyttning i synen på lärande med förändrade kompetenshöjande insatser på ett helt nytt sätt?
Föreläsare: Katarina Pietrzak

Dagen streamas och det går att delta digitalt. Inspelningen kommer finnas tillgänglig i efterhand under en begränsad tid på Biblioteksutveckling Östergötlands YouTube-kanal.


.... och om vi vill läsa på om AI så har Digiteket en ypperlig samling artiklar om AI som du kan dyka ner i och förbereda dig för MIK-dag24!


_______

Ref:

Falk, J., & Ståhl, D. (2024, January 30). ”Underskatta inte artificiella intelligenser” | Forskning & Framsteg. Forskning & Framsteg. https://fof.se/artikel/underskatta-inte-artificiella-intelligenser/

Region Östergötland. (2024, March 6). MIKdag 2024 - AI -Utmaningar och möjligheter. Regionostergotland.se. https://biblioteksutveckling.regionostergotland.se/bu/kalender/kalender/2023-10-31-mikdag-2024---ai--utmaningar-och-mojligheter

Kommentarer