Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Fixa form på bilden i Word.

Marknadsför och ge läslust!

Sifferpresentationer behöver inte vara tråkiga

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Ändra bakgrund på bild i PP

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Mallar som gör det enkelt

Gå på guldjakt

Gör en poster om läslust i jätteformat

Canva - Gör en interaktiv poster

Gör en poster om källkritik

Fånga uppmärksamheten med posters