Inlägg

DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

Poster - Att skriva mejl

Hur lätt är det inte att påverka våra beslut?

Tre inlägg i veckan

Begreppstolkningar

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Åsneryd växer

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Skärminspelning

Hitta mötestider

Lgr 22 - Poster för samverkan i geografi åk 4-9

Ändra bakgrund på bild i PP

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)