Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

Sokratiska frågor i en källkritisk lärmiljö