Inlägg

What is AI - kort introduktion för eleverna

Bara lite mer QR ... läslust riktat till killar

Läslust - ge eleverna uppdraget

Boktrailers med QR-kod

VR-upplevelser

Källkritikskolan - Betydelsen av skolbibliotekarien som handledare i källkritik

Vad vet du om AI? Viktig MIK kunskap

Digitala verktyg att leka med - Slöjd, hemkunskap och bild