Inlägg

AI-verktyg till att undersöka AI-producerat material

För dig som gillar checklistor

Guldklimparna i LGR 22

Lgr 22 - Poster för samverkan i engelska åk 4-9

Lgr 22 - Poster för samverkan i religion åk 4-9

Hitta mötestider

Lgr 22: Poster för samverkan i historia åk 4-9

Lgr22 - Poster för samverkan i samhällskunskap (åk4-9)

Lgr22 - Poster för samverkan i svenska (åk4-9)

Att se fram emot nu i vår

Raketen - processverktyg i produktion av video/bildspel

Klassens presentations- och samarbetsyta online

Uppsats kring samarbete skolbibliotekarie-lärare

Att vara ny på jobbet - Nytt Flödet-avsnitt

Planering inför hösten - 4. Tekniker

Planering inför hösten - 3. Planering

Planering inför hösten - 2. Innehåll

Planering inför hösten - 1. Introduktion