Inlägg

Boktips på video

Tekarie - strategi för läsfrämjande

Samlade blogginlägg om AI i undervisningen

Behöver vi prata med eleverna om AI?

Nystart och omstart

Öka utrymmet för dina förutsättningar

Samundervisning - Skolbibliotekarien och läraren i ett team

Modell för elevstöd i arbetet med ChatGPT

AI-genererad lektionsplanering i källvärdering - Del 3

AI-genererad lektionsplanering för källkritik i åk 7. Del 2.

AI-genererad lektionsplanering för nyhetsvärdering åk 7 - Del 1.