I valet och kvalet

Att tänka utanför boxen I bloggen Don´t shush me skriver skolbibliotekarien Kelsy Bogan om hur hon organiserar och presenterar sitt skolbiblioteks böcker i Dynamic Shelving. Mycket av det hela är vardagsmat för oss svenska skolbibliotekarier - men i artikeln finns några godbitar som vi kan ta till oss.

Hur kontroversiellt är det idag i våra bibliotek med devisen användarvänlighet före bibliotekets klassificeringsordning i hylluppställning? Plockar vi ut skönlitteratur som ingår i serie och ställer dom tillsammans så att de blir lättare att följa i läsordning för användaren? Fördelar och nackdelar?

Vilka "hyllpratare" brukar du göra? Se vad det är och andra idéer som Kelsy använder för att väcka lust och nyfikenhet inför de gömda läsäventyren i bibliotekets hylldunkel.


_____

Bogan, K. (2022, October 10). Dynamic Shelving Pt.2: A Practical Guide. Don’t Shush Me! https://dontyoushushme.com/2022/10/10/dynamic-shelving-a-practical-guide/

Kommentarer