DuckDuckGo bjuder på Chatbotar

I barnens mobiler - en värld utan skyddsnät


Jag läste nyligen en artikel i DN som alla borde läsa! Barnen berättar: lemlästade kroppar, vikthets och självmord. En skrämmande läsning om hur algoritmerna styr och för in barn i världar som ingen borde vara i! Denna granskning som DN gjort över techbolagens algoritmer och deras påverkan på barn väcker oroande frågor om ansvaret för att skydda barn online.  

Det är skrämmande att ta del av hur apparna effektivt kan kartlägga barns intressen och rikta innehåll därefter, vilket riskerar att leda till exponering för olämpligt och skadligt material. 71 barns vittnesmål i granskningen bekräftar att de regelbundet utsätts för bilder och videor om våld, självskadebeteende och annat olämpligt innehåll i sina sociala medier-flöden. De flesta barn berättat inte heller för sina föräldrar om vad de ser.  

Snabb kartläggning av intresse. Genom att analysera användarnas beteende under en kort tid (mindre än 20 minuter) kan apparna identifiera vilka ämnen och typer av innehåll som fångar barnens intresse. 

Utbredd exponering för olämpligt innehåll. Algoritmerna utnyttjar denna information för att skapa ett konstant flöde av liknande innehåll, vilket riskerar att skapa beroende och förhindrar också barnen från att exponeras för mer varierat och positivt innehåll.  Även om barnen inte aktivt söker efter det visar granskningen kan stöta på våldsamt, stötande eller obehagligt innehåll som skrämmer eller påverkar allvarligt deras hälsa och välmående på olika sätt.

Techbolagen har ett stort ansvar att skydda barn från olämpligt innehåll på sina plattformar online.  De behöver investera i mer robusta filtreringssystem och algoritmer som prioriterar barns säkerhet och välmående.

Samtidigt krävs att skolan är med på tåget och gör insatser på olika slag. Vi som skolbibliotekarier och lärare är viktiga i våra roller att diskutera MIK utifrån olika aspekter - både tillsammans med eleverna men också tillsammans med deras föräldrar och med våra egna kollegor. Att ge barn en stark medievana och kritiskt tänkande kan hjälpa eleverna att navigera i den digitala världen på ett ansvarsfullt sätt och identifiera och undvika olämpligt innehåll.

Granskningen belyser en viktig och oroande problematik. Tyvärr är artikeln en låst artikel - men försök att få tag i den och LÄS! Artikeln fungerar bra som underlag till diskussioner med olika målgrupper.

Kristoffer Örstadius, Lindkvist, H., Hansson, T., Hövenmark, J., Mahmoud, A., Nahringbauer, S., Simander, E., Hansson, A., & Andersson, J. (2024, June 16). I min mobil: Barnen berättar vad de ser i sina telefoner. DN.se; Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/barnen-berattar-lemlastade-kroppar-vikthets-och-sjalvmord/


    Kommentarer