"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

AI rättvis i skolan - del 2


Vad är digital jämlikhet? I en forskningsartikel av Resta et al (2018) belyses de olika aspekterna av de digitala klyftorna. Artikeln lyfter tre nivåer av digitala klyftor  (Van Deursen & Helsper se Resta et al, 2018): 

  • åtkomst
  • färdigheter och användning
  • resultat av internetanvändning.

Resta et al (2018) lyfter i sin forskning fram fem faktorer för digital jämlikhet:

  1. Tillgång till hårdvara, programvara och anslutning till Internet
  2. Tillgång till meningsfullt, högklassig och kulturellt relevant innehåll på lokala språk
  3. Tillgång till att skapa, dela och utbyta digitalt innehåll - att ge möjlighet för användarna att aktivt delta i digitalt skapande och samarbete. 
  4. Tillgång till pedagogisk personal som vet hur man använder digitala verktyg och resurser: - utrusta dessa med färdigheter som krävs för att effektivt integrera teknik i undervisning och lärande.
  5. Tillgång till högklassig forskning om tillämpning av digital teknik för att förbättra lärandet: Främja evidensbaserade metoder för utbildningsteknik.
(egen översättning)

Resta et al. (2018)1 

Tänkvärda slutsatser för skolan!

-----------------------

Hela artikeln: Dilemmatiska rum kring digitalisering, jämlikhet och ökad måluppfyllelse i svenska skolor och förskolor (tandfonline.com)


Tidigare inlägg: AI rättvis i skolan?

Bilden skapad genom Midjourney

Kommentarer