What is AI - kort introduktion för eleverna

Be AI artigt och vänligt


Att skriva promptar är en färdighet som kräver god språkförmåga, analytiskt tänkande och ett flexibelt förhållningssätt till ämnet. Men visste du att det dessutom krävs artighet?

Att formulera promptar artigt och vänligt kan ge bättre resultat i kommunikationen med chatbots som ChatGPT, än att fråga i en mer neutral ton.

Detta beskrivs i en forskningsartikel av ett gäng forskare från Microsoft, Beijngs lärarhögskola m fl institutioner. Resultaten visar att generativa AI-modeller - i allmänhet och inte bara ChatGPT – presterar bättre när de uppmanas på ett sätt som förmedlar brådska eller betydelse. Språkmodellerna tycks förstå och ge bättre resultat när de får känslomässiga stimuli. 

Så precis som vi människor så är AI-modellerna också mer benägna att göra något för oss om vi ber snällt. Med andra ord - det gäller att smöra för sin digitala assistent :-)

________________

Wiggers, K. (2024, February 23). Treating a chatbot nicely might boost its performance -- here’s why | TechCrunch. https://techcrunch.com/2024/02/23/treating-a-chatbot-nicely-might-boost-its-performance-heres-why/

Li, C., Wang, J., Zhang, Y., Zhu, K., Hou, W., Lian, J., Yang, Q., & Xie, X. (n.d.). Large Language Models Understand and Can Be Enhanced by Emotional Stimuli. https://arxiv.org/pdf/2307.11760.pdf

Kommentarer