"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Dyster läsning i rapport om undervisning i källvärderingIngen uppmuntrande läsning i Skolinspektionens rapport Undervisningen i källkritiskt förhållningssätt. Fokus på gymnasieskolan

"Granskningen visar att det endast är på en handfull skolor som lärare och bibliotekspersonalen samarbetar för att utveckla undervisningen i källkritik. På flera av de granskade skolorna där ett sådant samarbete saknas ser vi även kvalitetsbrister avseende undervisningen i informationssökning. På två av tre granskade skolor nyttjar lärarna inte heller skolbiblioteket i undervisning som relaterar till källkritik."

Skolinspektionen har har studerat hur undervisningen i gymnasieskolan främjar elevernas förmåga att söka och värdera information samt att använda både digitala och andra källor. Av de 30 granskade skolorna visar sig att 25 har behov av utveckling inom dområdet.

Hur skulle väl då en rapport från grundskolesituationen ha sett ut ??!!


Skolinspektionen. (2024). Skolor behöver stärka arbetet med att ge eleverna ett källkritiskt förhållningssätt. Rapport 2024:5. Skolinspektionen. https://skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/kallkritik/

AI skapad bild

Kommentarer