"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

När samvetet krockar med kreativiteten


Jag älskar att skapa bilder med hjälp av AI, men mitt samvete gnager när jag tänker på miljökonsekvenserna av detta bildskapande. Användningen av AI för att framställa bilder kräver enorm datorkraft, vilket i sin tur belastar miljön genom ökad elförbrukning och vattenanvändning. Även om det pågår utveckling för att hitta energieffektivare alternativ, såsom chip tillverkade av biologiskt material istället för kisel, är problemet med den energikrävande AI- och IT-industrin akut.

En ledartext i Dagens Nyheter belyser detta problem genom att påpeka att it-tjänster som vi använder varje dag, från Instagram till datalagring, släpper ut mer koldioxid än hela flygindustrin tillsammans. 

Det står klart att åtgärder behövs för att minska det ekologiska fotavtrycket av digital teknik.  Steven Gonzalez Monserrate, antropolog och doktorand vid MIT, uppmärksammar de problem som många av oss väljer att blunda för:  den nu snabbt växande användningen av datorkraft och molntjänster, inklusive energiförbrukning, vattenanvändning, elektroniskt avfall och koldioxidutsläpp.

Utöver de ekologiska konsekvenserna bör vi också reflektera över rättvis tillgång till AI. Kostnaden för dessa tjänster måste täckas på något sätt, och många företag lockar med gratisalternativ som sedan visar sig vara lockbeten för att locka till köp. Uttrycket "om det låter för bra för att vara sant är det oftast det" bör vi hålla i minnet. Gränserna mellan gratisalternativ och premium är ibland suddiga. Det är svårt att avgöra vad som är gratis och vad som inte är det. Till exempel inkluderar vissa Canva-appar funktioner som i själva verket är provversioner från andra företag. Att prova dem en eller några gånger är kostnadsfritt - men kostar sedan. Exempelvis här:  Upptäck appar – Canva

Den växande klyfta mellan dem som har råd med prenumerationer och dem som inte har det riskerar att förstärka ojämlikheten om tendensen fortsätter. 

Att skapa bilder med AI är en kreativ process som ger mig glädje och inspiration. Samtidigt kan jag inte bortse från att denna glädje har en kostnad för miljön. Det är en kluven känsla att balansera mellan min passion och önskan om att leva i harmoni med naturen.

Ändå tror jag att det finns hopp. Genom att öka medvetenheten om de ekologiska konsekvenserna av vår digitala konsumtion och aktivt sträva för och kräva en övergång till mer hållbara alternativ kan vi ta små steg mot en mer ansvarsfull användning av teknologi med lösningar som är både kreativa och hållbara.


________

DN:s ledarredaktion. (2024, mars 23). Digitaliseringen – det okända hotet mot klimatet. DN.se; Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/digitaliseringen-det-okanda-hotet-mot-klimatet/?ref=axbom.se

‌Monserrate, S. G. (2022, February 14). The Staggering Ecological Impacts of Computation and the Cloud. The MIT Press Reader. https://thereader.mitpress.mit.edu/the-staggering-ecological-impacts-of-computation-and-the-cloud/?ref=disconnect.blog


AI-bild skapad genom Image Creator


Kommentarer