I valet och kvalet

Hur citerar vi ChatGPT?

 


Hur refererar vi till ChatGPT eller andra chatbots? Hur skriver man i vetenskapliga artiklar?

Studenter - och forskare - kommer alltmer att använda sig av AI-genererad text. APA-teamet har i en artikel tagit upp tips på hur man kan citera. Här kommer utdrag från deras råd:

  • Beskriv i metodavsnittet eller i inledningen hur du använde dig av verktyget i texten. 

  • Beskriv den “prompt” du använde (den uppmaning du gav till verktyget och vilken del av den relevanta texten som omfattade det genererade svaret).
  • Det går inte att återanvända eller länka en chattsession från en ChatGPTs text från en chattsession. Kreditera därför författaren av algoritmen i referenslistan och motsvarande hänvisning i texten.
  • APA föreslår också att man kan lägga in hela texten av långa svar från ChatGPT som bilaga eller som tilläggsmaterial online så att läsarna har tillgång till hela den genererade texten. Detta eftersom ChatGPT kommer att generera ett unikt svar i varje chatsession - även om samma uppmaning skrivs.

I en referenslista ingår ju författare, datum, titel och källa. Men hur skriver man då detta om man använt ChatGPT?

  • Författaren till modellen är OpenAI.
  • Datumet är året för den version av ChatGPT som du använder.
  • Titeln är namnet på AI-modellen. Vilket här är ChatGPT och anges då i kursiv stil - oavsett version.
  • Versionsnumret är inkluderat i en parantes efter titeln. 
  • Källa: När förlagets namn och författarens namn är samma, upprepas inte förlagets namn i referensens källelement, utan flyttas direkt till URL:en. Detta är fallet för ChatGPT.
  • URL:en för ChatGPT är https://chat.openai.com/chat.


En varningens flagga höjs också för ChatGPT:s förkärlek att ange källor som inte finns! Ber man om en lista på källor som styrker texten som ChatGPT bygger sitt material är ofta flera helt fritt fabulerade. Så gå in och granska varje källa som den anger!


Läs ursprungsartikeln med bilder på referens- och citeringsexempel

Artikeln hittar du här:

McAdoo, T. (2023). How to cite ChatGPT. APA STYLE. American Psychological Assosiation.  https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt?

APA - ett format med en uppsättning skrivregler för vetenskapliga publikationer. Andra exempel på stilar är t ex Harvard och Oxford.

Image by Andrew Neel on Unsplash

Kommentarer