I valet och kvalet

Utveckling inom medicinen - Googles AlphafoldDemis Hassabis, VD på Google Deepmind, berättar om en AI-modell som heter Alphafold. Redan 2022 lyckades version 2 av Alphafold kartlägga strukturen för samtliga proteiner som styr processerna i våra kroppar.  Mänskligheten sparade därmed 1 miljard år i forskningstid då det som sagt tidigare tog en doktorand cirka 4-5 år att bara kartlägga ett enda protein med hjälp av dess aminosyrasekvens!

Nyligen släppte Google Deepmind resultaten från deras senaste AI-modell Alphafold 3. Alphafold 3 har nu kartlagt strukturen för livets samtliga molekyler och inte längre bara proteiner, utan nu även DNA, RNA och ligander för att nämna några av de allra viktigaste beståndsdelarna. Samtliga livets molekyler! Både dess struktur och hur de fungerar i relation till varandra! En betydande framsteg för medicinsk forskning och behandling! Som kommer att innebära nya revolutionerande mediciner!
Se AI nyheter vecka 19!

Det är de här områdena som AI är som bäst : att hantera enorma mängder data och sedan dra slutsatser utifrån denna data!

_________Sandmark, P. (2024, May 18). AI-Nyheter vecka 19 - AlphaFold kartlägger livets samtliga molekyler. Lär med AI. https://www.larmedai.se/post/ai-nyheter-vecka-19-alphafold-kartl%C3%A4gger-livets-samtliga-molekyler

‌AI-bilden skapad med Leonardo.ai

Kommentarer