I valet och kvalet

Missvisande påstående om inställd sagostund på ryska sprids via sociala medier


 Vi befinner oss just nu i ett informationskrig som är svårt att värja sig ifrån. Linda Sävhammar vid Regionbiblioteket i Östergötland, tipsade på Skolbiblistan om en artikel av Åsa Larsson från Källkritikbyrån där man berättade om hur missvisande påstående sprids om en inställd sagostund på ryska.

Det som sprids via sociala medier, visar fotot på ett schema över bibliotekets sagostunder på flera språk men den ryska sagostunden är överstruken. Självklart tolkar man bilden som om åtgärden att stryka den ryska sagostunden är en följd av kriget i Ukraina. Men i själva verket berättar biblioteket att sagostunden ställdes in redan i januari....


Så lätt är det att vi alla tolkar utifrån våra egna föreställningar. Vi och eleverna behöver träna och återträna på att tänka utanför boxen och se alternativ till det som vi tycker framgår så solklart. Vilka andratolkningar kan jag som mottagare av olika meddelande som sprids, göra av det jag ser och läser....

Bra exempel att diskutera tillsammans med eleverna!

Photo by visuals on Unsplash

Kommentarer