"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Uppdaterad upplaga av AI i skolan!


 Johan Falks ypperliga och grundläggande bok om AI och skolan har fått sin uppdatering. Nu version 2.4.

* Förbättrad introduktion av chattbottar.
* Avsnitt om hur gemensamma förhållningssätt till AI i skolor skulle kunna se ut.
* Nytt kapitel riktat till skolledare och elevhälsa.
* Nytt kapitel om kritiskt tänkande i ljuset av AI-utvecklingen.
* Uppdateringar om teknikutveckling, med nya beskrivningar av nuläget och bedömningar av närmsta framtiden.
m m.

Bild genererad av Bings Image Creator


Kommentarer