Vinterlov!

Gör en egen bok - för de yngsta elevernaHar du testat Write Reader?

Passar för de yngre barnen - men även för våra nyanlända elever. 

Eleven gör en titelsida med titel, författare och en bild - och det går att tala in. Sen är det bara till att lägga till sidor i sin bok och börja berätta. 

Verktyget motiverar eleverna till att läsa och skriva egna små berättelser.  Pratbubblor i bilderna gör det ännu mer spännande.

Böckerna kan läsas och delas online och de går också att ladda ner och skriva ut.

Barnen loggar in med sitt användarnamn och sin klasskod

Du som skolbibliotekarie kanske kan inspirera dina lärare till att använda detta verktyg i ett samarbetsprojekt där ni kan prata kring böcker och ge lässtimulans samtidigt som ni stimulerar till barnens egna berättande. Kanske också passa på att ta in begrepp som titel, författare m m. 

För de äldre barnen - kolla gärna tidigare inlägg kring att göra egna e-böcker.

BookCreator funkar också bra för de yngre eleverna.

För de äldre eleverna funkar det bra att jobba med t ex Google och göra en e-bok.

Bild av Kidaha från Pixabay

Kommentarer