I valet och kvalet

Är du laglös?


Hur är det med dig? Är du laglös?

Viktig artikel i Biblioteksbladet 4 mars 2022 av Viktoria Reuterskiöld kring det här hur "laglösa" vi skolbibliotekarier är - med andra ord huruvida vi tillhör ett arbetslag i skolan eller inte.

På mina jobb har jag inte velat att skolledningen skulle bestämma hur och var jag skulle koppla i hop mig till lärarlagen utan jag har själv tagit initiativet och valt att  ambulera i de olika arbetslagen med byte terminsvis. På så sätt har jag fått närmare anknytning till fler av lärarna. Jag har lärt känna dem bättre och de har också lärt känna mig - tillsammans med det utbud av service jag erbjuder kopplat till deras arbete.


Reuterskiöld, V. (2022, March 4). “Vi kallar oss laglösa” - Biblioteksbladet. Biblioteksbladet. https://www.biblioteksbladet.se/ideer/debatt/vi-kallar-oss-laglosa/?fbclid=IwAR3ih3PSscHanZOEH2z09JSMrRywGeefGqRXGz7047gh_E9dqbjXBcg2h

Photo by Taylor Brandon on Unsplash

Kommentarer