I valet och kvalet

Hur slår vi hål på konspirationsteorier?


Maria Gunther, DN, skrev i februari, en bra artikel om mekanismerna kring konspirationsteorier.

Att bemöta konspirationsteorier är inget lätt arbete, utan det är ett långsamt arbete som kräver tid och tålamod, fastställer hon. 

Den falska teorin kan inte undermineras om man framställer personen som dum. Maria betonar att det handlar om att inte trampa på personens självkänsla. När man utmanar konspirationsteorier, utmanar man också människors uppfattning om dom själva, deras identitet och deras intelligens. Den främsta drivkraften kan vara just den självkänslan som konspirationsteorin ger. Underförstått säger konspirationsteorietikerna till sin publik att de tillhör en minoritet som inte har låtit sig luras utan tvärtom är särskilt smarta. Att de har värdefulla kritiska egenskaper vilket gör dem skeptiska till auktoriteter. De låter sig inte luras av den etablerade vetenskapen, politikerna, läkemedelsföretagen osv. 

Viktigt är alltså att vi förstår att när vi utmanar någons konspirationsteori, eller falska uppfattning, att vi då också utmanar människors uppfattning om sin identitet, sin uppfattning om sig själva och sin intelligens.

När jag läste källkritik på en distanskurs i Jönköping läste vi också om svårigheterna i att bemöta falska uppfattningar och konspirationsteorier. Debunking som det också kallas.
Hur svårt det är att få bort felaktiga föreställningar. Folk som hör felaktig information, bygger en mental modell, där myten utgör en förklaring. Problemet är att så fort en missuppfattning fått fäste i vårt medvetande, så är det oerhört svårt att få den därifrån. Samma gäller även då människor minns och accepterar rättelsen.  

Handbok i debunking. Här får man flera tips hur man “debunkar”. Det har kommit en uppdatering men jag tycker den gamla versionen (version 2 2012) var lättare att ta till sig.


Cook, J. (2020). The Debunking Handbook 2020: Downloads and Translations. Skeptical Science. https://skepticalsciencehttps://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook_Swedish.pdf.com/debunking-handbook-2020-downloads-translations.html

https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook_Swedish_2011.pdf

Gunther, M. (2022, 13 februari). Så känner du igen en konspirationsteori. DN.SE; Dagens Nyheter. https://www.dn.se/vetenskap/sa-kanner-du-igen-en-konspirationsteori/
Photo by Markus Winkler från Pixabay 

Kommentarer