"Jag skojar ju bara" - Politisk kommunikation i förklädnad

Att spana på sin omvärld


Så fantastiskt att vi har fantasin och möjligheten av att sätta oss in i och skapa inre bilder och insikter av vår omvärld. Romanen - som ger oss insikt i ett annat levnadsöde, facklitteraturen - som ger möjlighet till fördjupning inom ett ämnesområde, sociala medier - allt detta ger ett ökat lärande om den värld vi lever i. 

Ett tidigare inlägg har handlat om kampen mellan Jante och oss skolbibliotekarier. Hur vi alltför ofta  väljer att inte "skryta" med det vi gjort. Även om vi tycker att vi gör ett bra jobb, lyckats med ett speciellt projekt, haft  någon idé som fallit ut bra, stolt och glad över ett lyckat samarbetsprojekt med engelskläraren osv - så väljer vi att inte berätta det för omvärlden! 

Omvärldsspaning och lärandet från andra ger mig värdefulla kickar! Men också att få sjunka in i en roman som drar mig in i en annan människas livsvärld och leva där för en stund är en ynnest. 

Utan dessa möjlighet att lära mig av andra vore livet torftigt och smalt. Att lära av andras sätt att genomföra saker ger mig ny energi. Det är ett lärande som utvecklar mig och leder vidare in på nya spår som i sin tur leder in på ytterligare spännande äventyr.

Tack för att du syns, hörs och delar med dig!


Photo by Gerd Altmann från Pixabay 

Kommentarer